Ngày 28/9/2019, Trường Mẫu giáo Lộc Đức đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 - 2020.

Hội nghị CBCCVC hàng năm là một trong những hoạt động ý nghĩa, quan trọng của nhà trường. Đây là dịp để nhà trường tổng kết, đánh giá lại phong trào thi đua dạy-học của năm học vừa qua và đặt ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới. Đồng thời phát huy quyền làm chủ của CBCCVC, tạo điều kiện để CBCCVC được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, giám sát... cùng nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý, thủ trưởng cơ quan; góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức tác phong trong sư phạm, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu “Đổi mới căn bản-toàn diện giáo dục và đào tạo”. Với ý nghĩa quan trọng đó, ngày 28 tháng 09 năm 2019, trường Mẫu giáo Lộc Đức đã long trọng tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2019-2020 diễn ra  thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh trong Hội nghị :