Trường MG Lộc Đức, MN Tân Lạc, MN Thiên Nga, tổ chức  chuyên đề cụm 4 năm học 2019-2020

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Bảo Lâm sáng ngày 10 tháng 12 năm 2019 Trường MG Lộc Đức, MN Tân Lạc, MN Thiên Nga đã tổ chức chuyên đề cụm 4 về thực hành các tiết học “ Lấy trẻ làm trung tâm”. Nâng cao việc tích hợp nội dung các chuyên đề “ Lồng ghép giới”, “ Giáo dục kỹ năng sống “  . Tổ chức các hoạt động theo tinh thần đổi mới phương pháp “ Lấy trẻ làm trung tâm”, tổ chức hoạt động học cho trẻ một cách nhẹ nhàng, với hình thức “ Học bằng chơi, bằng trải nghiệm”

CB quản lý - giáo viên tham dự chuyên đề cụm 4

Thực hiện tổ chức chuyên đề cấp cụm nhằm giao lưu, học hỏi, trao đổi những kinh nghiệm về chuyên môn, trao đổi học hỏi những hình thức tổ chức đổi mới và giáo viên trong cụm học tập lẫn nhau về cách sử lý tình huống Sư phạm khi tổ chức hoạt động cho trẻ. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn cho các trường mầm non trong cụm 4.

Một số hình ảnh chuyên đề cụm 4 -1 

Một số hình ảnh chuyên đề cụm 4 -2 

Một số hình ảnh chuyên đề cụm 4 -3 

Một số hình ảnh chuyên đề cụm 4 -4 

Về dự với chuyên đề có các đồng chí Cán bộ quản lý , Khối trưởng và giáo viên nòng cốt trong toàn huyện. Với sự chỉ đạo của Cán bộ quản lý nhà trường và sự sáng tạo của các giáo viên đã xây dựng và tổ chức thành công về thực hành các tiết học “ Lấy trẻ làm trung tâm”. Nâng cao việc tích hợp nội dung các chuyên đề “ Lồng ghép giới”, “ Giáo dục kỹ năng sống “ ,đạt kết quả tốt, đã mang lại một số kinh nghiệm trong công tác chuyên môn cho cán bộ giáo viên trong huyện. Đây là một trong những buổi sinh hoạt chuyên môn cho Cán bộ quản lý, khối trưởng và giáo viên  đầy thiết thực và có chất lượng, đồng thời các cháu được học tập, vui chơi, thực hành trải nghiệm có hiệu quả tốt./.